MSI – The Master Series | Hirokazu Yokohara – CG Artist / Co-Founder Khaki

Producer:Naoaki Tsuda (HOEDOWN)

Director: So Isobe (HOEDOWN)

Production Manager Daiju Yoshida / Shogo Okamoto / Ayumu Ohno (HOEDOWN)

Cinematographer:Koichi Takagi (HOEDOWN)

B-cam Operator:Ryo Muramatsu

Sound Department: Nozomu Arai